Категория ТкТ

Категория ТкТ |

Категория ТкТ дава право за управление на колесен трактор с ремарке и всички прикачни инвентари, както и всички селскостопански машини

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ТкТ трябва да има свидетелство за управление на МПС от категория В

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено основно, средно или висше образование;
- снимка;
- копие от свидетелство за управление на МПС;
- лична карта;

Курсът за придобиване на правоспособност категория ТкТ се състои от:

- практическо обучение

Изпит

Изпитът за категория ТкТ се състои:
- практическа част - управление на колесен трактор /полигон/

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/, автошколата провежда вътрешни изпити по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни