Категория D

Категория D |

Шофьорската книжка за категория D позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане /микробус, автобус/.

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D трябва да има навършени не по-малко от 24 години;
- да са отминали 2 години след завършен курс за категория C

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено основно, средно или висше образование;
- снимка;
- копие от свидетелство за управление на МПС;
- лична карта;
- удостоверение за психологическа годност;
- справка за нарушения от КАТ

Курсът за придобиване на правоспособност категория D е разделен на две части:

– теоретично обучение;
- практическо обучение

Изпит

Изпитът за категория D се състои от 2 части:
- теоретична част – решават се изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки;
- практическа част - управление на автобус в градски условия.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/, автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни