Категория C

Категория C |

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория C трябва да има навършени не по-малко от 18 години;
- завършен курс за категория B

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено основно, средно или висше образование;
- снимка;
- копие от свидетелство за управление на МПС от категория В;
- удостоверение за психологическа годност

Курсът за придобиване на правоспособност категория C е разделен на две части:

– теоретично обучение;
- практическо обучение

Изпит

Изпитът за категория С се състои от 2 части:
- теоретична част – решава се изпитна листовка с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки;
- практическа част - управление на камион

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/, автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Продължителността на курса за категория С е около 20 дни.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни