Категория C+E

Категория C+Е |

Категория С+Е позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима маса над 750 кг.

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория C+E трябва да има навършени не по-малко от 21 години;
- да е отминала 1 година след завършен курс за категория C

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено основно, средно или висше образование;
- снимка;
- копие свидетелство за управление на МПС от категория С;
- лична карта;
- справка за нарушения от КАТ

Курсът за придобиване на правоспособност категория C+Е е разделен на две части:

– теоретично обучение;
- практическо обучение

Изпит

Изпитът за категория С+E се състои от 3 части:
- теоретична част – решават се изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки;
- полигон - изпълнение на елементи;
- практическа част - управление на камион с ремарке в градски условия

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/, автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни