Категория B, B1

Категория B |

Шофьорската книжка за категория B позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на 2 седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването. Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория B трябва да има навършени не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено основно, средно или висше образование;
- снимка;
- копие на лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория B е разделен на две части:

Теоретично обучение:
- модул Общо устройство на автомобила;
- научаване на правилата за движение;
- модул Безопасност на движението

Практическо обучение:
- придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
- oбучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране;
- научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
- реални навици на управление на автомобил при интензивно градско движение, извънградски условия, полигон и автомагистрала

Изпит

Теоретичният изпит. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки. Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория B в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Държана Автомобилна Инспекция /ДАИ/, автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни