Категория A, A1, A2

Промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на 2013 г. разделиха обучението за категория А на четири подкатегории:

Категория A1 |

Категория А1 дава право на управление на мотоциклет с работен обем на двигател до 125см3, с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg.

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва да има навършени не по-малко от 16 години.

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено минимум основно образование;
- снимка;
- лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части:

– теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се решава 1 изпитна листовка с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 81, от общо 90 точки. По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/, Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит курсистът се явява на външен изпит пред ДАИ;
- При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;

Кандидатът не подлежи на изпит по теория.

- практическото обучение включва 20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Изпит

Изпитът за категория А1 се състои от 2 части:
- полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/;
- полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпитът продължава в градски условия.

Категория A2 |

Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност, която не превишава 35kW/600 см3 и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg.

Изисквания:

- кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Необходими документи:

- копие от диплома за завършено минимум основно образование;
- снимка;
- лична карта;
- свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части:

Теоретично обучение:
- при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- за лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:
- практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Забележка:

- лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ - практика;

- лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ - практика.

Изпит

Изпитът за категория А2 се състои от 2 части:
- полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/;
- полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпитът продължава в градски условия.

Категория A |

Категория А дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Необходими документи:

- копие на диплома;
- снимка;
- копие на лична карта;
- свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.

Курсът за придобиване на правоспособност категория А е разделен на две части:

Теоретично обучение:
- при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- за лица, които не притежават правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:
- практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Забележка:

- обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ - практика;

- oбучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ - практика;

- oбучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ - практика.

Изпит

Изпитът за категория А се състои от 2 части:
- полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В;
- полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Продължителност на курса за категория А е около 20 дни.

Имаш въпроси? Попитай ни!

Пишете ни